180329 wrdsJednym z ważniejszych punktów obrad WRDS była kwestia zanieczyszczonego, mieleckiego powietrza. Temat ten włączył do porządku obrad przewodniczący rady Artur Rozmus. W obradach uczestniczyła również wojewoda Ewa Leniart i marszałek Władysław Ortyl.

W niedzielę przez Mielec przeszła wielotysięczna demonstracja przeciwko działalności firmy Kronospan. O wpływie tego przedsiębiorstwa na mieleckie powietrze mówił jeden ze współorganizator marszu Piotr Tabor, który pokazał w prezentacji analizę wskaźników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska a także czujników airly.

- Żeby wyjść na spacer musimy sprawdzać z której strony wieje wiatr – tłumaczył Piotr Tabor. - Firma deklaruje modernizację, ale wnioskuje o wysokie normy emisji. Niepokoi nas kwestia tzw. Lotnych Związków Organicznych, które do tej pory nie były opomiarowane. Przez lata w Kronospanie nic nie robiono, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. Firma straciła nasze zaufanie – podkreślał Piotr Tabor.

Członkowie rady z aprobatą odnieśli się do słów przedstawiciela protestujących. Przyjęli z dużym rozczarowaniem nieobecność przedstawiciela firmy, podobnie jak marszałek i wojewoda. Władysław Ortyl zaproponował by ponowić zaproszenie na kolejne posiedzenie. Przewodniczący rady natomiast chce aby członkowie rady skorzystali z zaproszenia firmy i na miejscu przekonali się jak wygląda modernizacja mieleckiego zakładu.

- Prezentacja, którą przedstawił Piotr Tabor jest cenna. Pokazuje ona również, że przez wiele lat od początku nie zrobiono nic. Cokolwiek zaczęto robić dopiero kilka lat temu. Mam propozycję aby rada ponowiła zaproszenie na kolejne spotkanie dla przedstawicieli firmy. Chciałbym aby zaprosić także przedstawicieli wszystkich służb, instytucji, które w tej sprawie mają kompetencje, a także wystosujmy zaproszenie do ministra Henryka Kowalczyka, którego zaprosiłem już aby przyjechał również do Mielca – podsumował dyskusję marszałek Władysław Ortyl. 

- My tej sprawy tak nie zostawimy. Byłem w Mielcu. Widziałem jaka panuje sytuacja. Jest to bardzo niepokojące. Zrobimy wszystko, żeby pomóc mieszkańcom. To jest temat trudny, bo firma ta jest dużym pracodawcą w Mielcu – powiedział Artur Rozmus, przewodniczący rady, który jak podkreślał reprezentuje w radzie środowisko przedsiębiorców.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego wyrażają opinie w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, jak również w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej, rozpatrują sprawy o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego i rekomendują rozwiązania, rozpatrują sprawy społeczne lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami.

W skład WRDS wchodzą: przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, wojewoda i marszałek województwa.

Tomasz Leyko

Fot Daniel Kozik