Przez dwa dni (21–22 marca) podczas zorganizowanego w Markowej i Przemyślu sympozjum, wspominano bohaterską rodzinę Ulmów, która podczas II wojny światowej ratowała swych żydowskich sąsiadów. Współorganizatorem drugiego dnia sympozjum był Instytut Pamięci Narodowej.

„Słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie z dziećmi – świadkowie wiary” – to tytuł dwudniowego sympozjum, w którym wzięli również udział wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz członek zarządu Piotr Pilch. Pierwszego dnia w Markowej ( 21 marca) uczestnicy wydarzenia modlili się wspólnie podczas mszy św., której przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal. Wcześniej w markowskim kościele parafialnym zebrani wysłuchali prelekcji Elżbiety Szulikowskiej, „Moje spotkania z Rodziną Ulmów. Były to refleksje na temat książki »Markowskie bociany.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął się mszą św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, której tak jak dzień wcześniej przewodniczył abp Adam Szal. Po nabożeństwie w Auli Instytutu Teologicznego odbyło się sympozjum, w którym samorząd województwa reprezentowali wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz członek zarządu Piotr Pilch. Wicemarszałek Romaniuk odczytał list od marszałka Władysława Ortyla, a członek zarządu Piotr Pilch list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

W sympozjum uczestniczyli również były metropolita przemyski abp Józef Michalik oraz biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek, a także wicewojewoda Lucyna Podhalicz, Komendant Wojewódzki Policji Henryk Moskwa oraz dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN, który wystąpił z prelekcją: „Dlaczego Ulmowie pomagali Żydom skazanym na zagładę?”.

Wśród prelegentów znaleźli się także ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów, „Interpretacja teologiczna postawy Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi”, prof. Bogdan Musiał (IPN), „Żandarmeria niemiecka w służbie ideologii narodowo-socjalistycznej”, dr Marcin Przegiętka (IPN), „Ideologia narodowo-socjalistyczna w szkoleniu niemieckiej policji porządkowej w Generalnym Gubernatorstwie (ze szczególnym uwzględnieniem wątków antypolskich i antykatolickich)”, dr Tomasz Domański (IPN), „Polnische Polizei jako element realizacji niemieckiej polityki okupacyjnej w Generalnym Gubernatorstwie”, Elżbieta Szulikowska - „Moje spotkania z Rodziną Ulmów” - Refleksje nt. książki pt. »Markowskie bociany«”, Piotr Pilch, „Rodzina Sług Bożych z Markowej przykładem dla dzisiejszych rodzin”.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP