Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

[VIDEO] Sesja plenarna zakończyła debaty Forum Europa – Ukraina

Debata podsumowująca ostatnie cztery lata w wydarzeniach politycznych i gospodarczych na Ukrainie oraz u jej europejskich sąsiadów, zakończyła część panelową XI Forum Europa-Ukraina. Gościem specjalnym był Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Podczas dyskusji, która miała za zadanie podsumowanie okresu lat 2014-2018, mówiono o sytuacji na Ukrainie, zarówno w kontekście politycznym, jak i społecznym. Dużo miejsca poświęcono takim tematom jak aneksja Krymu, reformy wprowadzane przez wschodnich sąsiadów, współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy. Mówiono też o skutkach w gospodarce spowodowanych toczącą się na wschodzie Ukrainy wojną oraz o próbach wychodzenia z kryzysu.

Gość specjalny minister Jerzy Kwieciński podkreślał, że relacje polsko-ukraińskie są potrzebne Europie. Zapewniał też o tym, że wśród Polaków jest sympatia dla Ukraińców, którzy tak jak jeszcze do niedawna my, wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.

Polska chce być i jest ambasadorem Ukrainy na wszystkich forach europejskich. Na najwyższych poziomach decyzyjnych czyli na poziomie Rady UE, na ministerialnych forach w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy orędownikami, rzecznikami interesów Ukrainy w Unii Europejskiej – zapewniał minister Jerzy Kwieciński.

Minister mówił również o współpracy transgranicznej oraz o stabilizującej się sytuacji gospodarczej na Ukrainie. Choć, jak podkreślił, struktura gospodarki ukraińskiej nie odpowiada standardom europejskim.    

W ubiegłym roku wzrósł eksport polskich towarów do Ukrainy o 24% do 4,6 mld euro. Ale jeszcze silniej wzrósł import, czyli eksport towarów ukraińskich do Polski o 27% i wynosi 2,1 mld – przytaczał dane minister Kwieciński.

W dyskusji, która miała międzynarodowy charakter, uczestniczyli także Bartosz Cichocki – wiceminister z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Wasyl Bodnar – wiceminister MSZ Ukrainy, Gordana Čomić – wiceprzewodnicząca, Zgromadzenie Narodowe, Serbia oraz Jean-Yves Leconte – Senator Republiki Francuskiej.

Monika Konopka
Fot. Michał Mielniczuk
Wideo: Sebastian Kieszkowski

BP UMWP