Podpisanie tej umowy oznacza, że Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) może ruszyć – powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż po złożeniu podpisów na dokumencie zapewniającym finansowanie dla Podkarpackiego Centrum Innowacji. Umowę oprócz marszałka podpisali także członek zarządu Stanisław Kruczek oraz prezes PCI Bartosz Jadam.

To będzie ważna instytucja z punktu widzenia rozwoju gospodarczego naszego województwa, szczególnie w zakresie transferu innowacji, współpracy ze studentami, startupami, ludźmi którzy mają pomysły, a nie mają ich gdzie realizować. Podkarpackie Centrum Innowacji będzie właśnie temu służyło – powiedział marszałek Ortyl.

Całość przedsięwzięcia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt finansowany będzie do końca 2022 r., a wartość przyznanego dofinansowania wyniesie około 85 mln zł.

Projekt PCI jest wynikiem ponad rocznej współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa, a następnie  wypracowano koncepcję powołania regionalnego biura transferu technologii. Koncepcja projektu opiera się na najlepszych rozwiązaniach stosowanych w europejskich ekosystemach wsparcia innowacji i transferu technologii (Francja, Belgia, Finlandia).

Znaczna część środków, które są przewidziane w ramach umowy o dofinansowanie, trafi bezpośrednio do zespołów badawczych w celu podnoszenia poziomu gotowości technologicznej projektów badawczych, tak aby można było te projekty wdrażać i szukać możliwości ich komercjalizacji  – tłumaczy Bartosz Jadam, prezes PCI.

Działalność PCI koncentrować się będzie wokół trzech głównych obszarów:

Platforma 1 Waloryzacja projektów B+R

Jest to kluczowy obszar działania PCI, w ramach którego dokonywany będzie wybór obiecujących projektów B+R  realizowanych przez podkarpackie zespoły badawcze podnosząc ich poziom gotowości technologicznej. Podejmowane działania mają na celu ułatwienie procesu komercjalizacji interesującym projektom.

Platforma 2 Strukturyzowane badania zlecone

Działalność tej platformy koncentrować się będzie na łączeniu nauki z biznesem. Z jednej strony działania ukierunkowane będą na wzmocnieniu wykorzystania aparatury B+R uczelni poprzez marketing określonego typu badań zleconych. Z drugiej strony PCI będzie wspomagać MŚP w zakupie usług B+R czuwając nad ich wysoką jakością.

Platforma 3 ProtoLab

Główną ideą tej platformy jest pobudzanie kultury przedsiębiorczości poprzez stworzenie studentom i młodym pracownikom naukowym możliwości uczenia się i eksperymentowania z różnymi technikami produkcji. Będzie to fizyczna przestrzeń wyposażona w podstawowe narzędzia i maszyny pozwalające na konstruowanie prototypów.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP