W Przyszowie oddano dzisiaj do użytku wyremontowany odcinek drogi 872, która biegnie z Niska do Bojanowa. Pracom remontowym poddano przede wszystkim dwa stare mosty na rzece Łęg i jej starorzeczu. Inwestycja kosztowała ponad 14 mln złotych i była wyczekiwana przez mieszkańców.

W otwarciu wziął udział wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz dziennikarze biorący udział w objeździe po drogowych inwestycjach Podkarpacia. Obecny był także poseł Zbigniew Chmielowiec oraz lokalni samorządowcy.

Wicemarszałek województwa zauważył, że mosty stanowią ważną inwestycję z punktu widzenia lokalnego transportu, ale stanowią jedynie część prac prowadzonych w województwie.

To kolejna ważna inwestycja jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną regionu. Sam przekonałem się potrzebie jej realizacji, często podróżując do Stalowej Woli. Budowa mostów i przebudowa drogi, które łącznie składają się na odcinek ponad kilometra długości, wpisuje się w krajobraz wielkiego placu budowy na Podkarpaciu. W roku 2018 prowadzonych będzie 37 inwestycji drogowo-mostowych, z budżetem przekraczającym 1 mld 200 mln zł – mówił Bogdan Romaniuk.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 trwała od kwietnia 2016 roku. Wybudowano zarówno dwa nowe mosty, jak i dojazdy do nich oraz wykonano odcinkowe umocnienie brzegów i dna rzeki. Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (ok. 5,5 mln złotych).

Otwarcie wyremontowanej drogi w Przyszowie to jeden z punktów dziennikarskiego objazdu, w którym wzięły udział redakcje Nowin, TVP Rzeszów, Radia Rzeszów, Gospodarki Podkarpackiej. Przedstawiciele mediów zobaczyli też północną obwodnicę Sokołowa Małopolskiego, która jest już na finiszu i jeszcze w tym roku pojadą nią pierwsi kierowcy.

Jednojezdniowa trasa o długości blisko 3,2 kilometra powstała w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk. Jest wyposażona w obustronne pobocza i rowy odwadniające. Składa się na nią m.in. trzy skrzyżowania (na przecięciu obwodnicy z ul. Akacjową, ul. Polną i drogą powiatową nr 1366R) oraz jedno rondo (skrzyżowanie obwodnicy z DW 875), zjazdy indywidualne, chodniki i ścieżki rowerowe. Umowa na roboty budowlane opiewała na blisko 14,7 mln złotych.

Dziennikarze mogli się również dowiedzieć jak postępują prace na tzw. drodze lotniskowej, gdzie spotkał się z nimi przedstawiciel wykonawcy z firmy SKANSKA.

Nowy korytarz transportowy powstanie pomiędzy drogą ekspresową S-19, drogą krajową nr 9 i autostradą A4. Droga wojewódzka nr 869 będzie dwujezdniowa, rozdzielona pasem dzielącym – każda jezdnia o szerokości 7 m z dwoma pasami ruchu po 3,5 m. W ramach zadania powstaną skrzyżowania jednopoziomowe (skanalizowane oraz ronda), most nad potokiem Świerkowiec, drogi dojazdowe, zjazdy i zatoki autobusowe. Nowe oświetlenie, oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego podniosą komfort i bezpieczeństwo użytkowania tego odcinka.

Całkowita wartość Projektu to niemal 82 mln zł., inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 15 czerwca 2018 r.

 

 
Obwodnica Sokołowa i droga lotniskowaMonika Konopka

Fot. Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP