171218 krewTegoroczne obchody uroczystości z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” zostały zorganizowane w dniu 15 grudnia 2017 r. przez Międzyzakładowy Kolejowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, którego prezesem jest Andrzej Zając.

W tym dniu na ręce wicemarszałka Bogdana Romaniuka marszałek Władysław Ortyl otrzymał podziękowanie za „bezinteresowną pomoc w promowaniu idei honorowego dawstwa krwi w środowisku kolejarskim na Podkarpaciu”. Natomiast wicemarszałek został wyróżniony i odznaczony na podstawie uchwały Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie przez Zarząd Główny PCK Odznaką Honorową PCK IV stopnia. Jak podkreślił:

„To niebywały zaszczyt móc otrzymać takie wyróżnienie z rąk tych, którzy na co dzień niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Jak widać w dzisiejszym świecie, chęć do podania ręki bliźniemu jeszcze nie gaśnie, czego dowodem jest tak duże zaangażowanie krwiodawców do oddawania własnej krwi dla najbardziej potrzebujących. Dlatego to odznaczenie jest tym bardziej dla mnie znaczące, a zarazem przypominające, że honorem jest dzielić się własnym życiem w imię Boga i Ojczyzny”.

Honorowi Dawcy Krwi w Polsce od ponad 50 lat ofiarują bezinteresownie swój bezcenny skarb, jakim jest własna krew. Organizują jej zbiórkę, aby umożliwić szpitalom przeprowadzenie skomplikowanych operacji, w ten sposób niosąc pomoc ciężko chorym pacjentom. Krwiodawcy są również inicjatorami wielu akcji i czynów humanitarnych poprzez wspieranie materialnie biednych rodzin, opiekę nad ubogimi i niepełnosprawnymi czy edukację i wychowanie młodego pokolenia, prowadząc prelekcje w szkołach, ponieważ głównym celem ich zaangażowania jest głęboka wrażliwość na ludzkie nieszczęścia i tragedie.

 

 

Justyna Grzyb
Kancelaria Zarządu