DSCF2274 Bartek SiebabW Przemyślu otwarto filię Krajowej Szkoły Skarbowości. W otwarciu placówki wziął udział m.in. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś. Obecny był także marszałek Władysław Ortyl.Krajowa Szkoła Skarbowości realizuje zadania z zakresu kształcenia i rozwoju zawodowego kadr Krajowej Administracji Skarbowej oraz pracowników i funkcjonariuszy urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.

Działalność Szkoły – również w filii w Przemyślu – ma wzmocnić merytoryczne przygotowanie pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Obecny na otwarciu szef KAS Marian Banaś odniósł się do reformy administracji skarbowej:

- Reforma jest udana, skuteczna, mamy wyniki. Jest to wielki sukces. Tylko w tym pierwszym półroczu zwiększyliśmy ściągalność z tytułu VAT o prawie 20 mld zł, również z tytułu akcyzy 4%, z CIT-u 13,5%. Podjęliśmy skuteczną walkę z szarą strefą - powiedział podczas otwarcia szkoły szef KAS Marian Banaś.

- Te sukcesy, które są mierzone dzisiaj miarą złotówek wpływających do budżetu państwa, są bardzo istotne, ale ważne jest też to żeby każdego przedsiębiorcę traktować w sposób uczciwy, otwarty. I to reforma KAS umożliwia – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu mieści się na terenie Parku Lubomirskich w jednym z budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. W obiekcie znajdują się 3 sale wykładowe oraz 54 miejsca noclegowe.

W bieżącym roku w Filii KSS w Przemyślu będą realizowane liczne szkolenia, m.in. szkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celno Skarbowej oraz szereg szkoleń z zakresu podatków i prawa karnego skarbowego. Docelowo filia w Przemyślu stanie się wyspecjalizowaną jednostką realizującą szkolenia z zakresu ochrony wschodniej granicy lądowej Unii Europejskiej, w tym z tematyki analizy ryzyka, przeszukania kontenerów, pojazdów osobowych i ciężarowych, środków odurzających, narkotyków, towarów strategicznych, podwójnego zastosowania i ochrony ginących gatunków roślin i zwierząt.

Podobne filie działają już  w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie i Otwocku.