171014 wortyl

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym złożyć serdeczne życzenia wielu zawodowych sukcesów oraz radości z pracy z dziećmi i młodzieżą dla wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty.

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym złożyć serdeczne życzenia wielu zawodowych sukcesów oraz radości z pracy z dziećmi i młodzieżą dla wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty.
Niech Państwa codzienny trud przynosi przede wszystkim satysfakcję i poczucie dobrze wypełnianej misji. To od Państwa w dużej mierze zależy, z jaką wiedzą i znajomością świata wejdą w dorosłe życie młodzi ludzie, gdyż to właśnie Wy – Nauczyciele - kształtujecie ich charaktery, rozwijacie talenty, a także zaszczepiacie pasję oraz chęci do odkrywania świata.
Samorząd Województwa Podkarpackiego, mając świadomość jak ważna jest edukacja młodych ludzi, wspiera rozwój oświaty poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne i stypendialne dla uzdolnionej młodzież.  Staramy się również zachęcać dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, a także by dać szansę uzdolnionym sportowo uczniom na rozwój ich talentów i pasji.
Wierzę, że dzięki takim wspólnym działaniom dajemy podkarpackim uczniom szansę na edukację na bardzo dobrym poziomie. Jednak najważniejszym ogniwem w tym procesie jesteście Wy – Nauczyciele, dlatego raz jeszcze składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości oraz umiejętności radzenia sobie z zawodowymi wyzwaniami, a także tego, abyście Państwo czerpali z pracy zadowolenie i przyjemność.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
wraz z Zarządem Województwa