170209 brukslka

"Czy regiony i miasta przeforsują swoją wizję Unii Europejskiej?" - to tytuł debaty odbywającej się w ramach XV Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Bierze w niej udział marszałek Władysław Ortyl. Tuż po niej rozpocznie się sesja otwierająca wydarzenie, również z udziałem marszałka. Zapraszamy do śledzenia transmisji.

 
 

 

Debatę można śledzić pod adresem:

Sesja otwierająca:

Wystąpienie marszałka Władysława Ortyla 1:03:00

 

European Week of Regions and Cities

Welcome to the 15th European Week of Regions and Cities! Follow the Opening Session live at 14:25 CET. #EURegionsWeek For the interpretation into all EU languages, go to: http://cor.europa.eu/Pages/EWRC-2017-webstreaming.html

Opublikowany przez Europe in my region na 9 października 2017