Urzad min Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa odbędzie się w okresie 21 września 2017 - 25 stycznia 2018. Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny (szczegóły w załączniku). Warunki konkursu, plan szkoleń dla wnioskodawców i dokumenty aplikacyjne są w trakcie przygotowania i będą opublikowane najpóźniej w momencie otwarcia naboru. 

 Zapraszamy do częstego odwiedzania oficjalnej strony programu, prowadzonej przez Wspólny Sekretariat (Wiedeń): www.interreg-central.eu

O programie Interreg Europa Środkowa:

Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec. 
·        Partnerzy: władze centralne, JST wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe. 


·        Projekty dotyczą kluczowych wyzwań i możliwości obszaru Europy Środkowej. 


·        Priorytety: innowacje, w tym m.in. społeczne, zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe. Przykład projektu z polskim udziałem

Projekt FORGET HERITAGE dotyczy nieużywanych budynków zabytkowych (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary itp.), zlokalizowanych we Włoszech, Słowenii, Niemczech, Polsce, Chorwacji, Czechach i Węgrzech. Stanowią one element historii społeczności lokalnych, jednak pamięć o nich zanika, a same budynki wywierają negatywny wpływ na tereny je otaczające, tworząc „luki urbanistyczne”. Celem partnerów jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań służących ochronie i waloryzacji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej, podnoszących jego wartość ekonomiczną. Przykładowo, modeli zarządzania współpracą publiczno – prywatną poprzez powoływanie spółek działających w obszarze kultury i sektora kreatywnego. W projekcie uczestniczą miasta Bydgoszcz orazWarszawa.

Załączniki:
Pobierz plik (ICE_3_nabor.pdf)ICE_3_nabor.pdf28 kB