170626 truskawaStarania na rzecz Strategii Karpackiej nie ustają. W sobotę w Truskawcu na Ukrainie, zebrali się przedstawiciele regionów karpackich żeby porozmawiać o dotychczasowych dokonaniach w tym zakresie. W Forum Rozwoju Lokalnego uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje Sejmu i Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy z marszałkiem Markiem Kuchcińskim, wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim i przewodniczącym Andrijem Parubijem na czele, a także wicepremier ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy Iwanna Kłympusz-Cincadze. Do tego znanego kurortu przyjechali też wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak. 

Karpacka Strategia Makroregionalna to ogromna szansa na pogłębienie współpracy między państwami regionu znajdującymi się w UE i krajami, które - jak Ukraina- pozostają poza tą organizacją - uznali uczestnicy w Truskawcu.

- Polska uważa, że Unia Europejska powinna rozszerzać się na wschód, a Strategia Karpacka jest bardzo dobrym przykładem współpracy między krajami unijnymi a państwami, które są poza UE - powiedział w trakcie dyskusji Marek Kuchciński.

O inicjatywie makroregionalnej dla Karpat mówił Jerzy Kwieciński. Zwrócił uwagę, że w tym regionie brakuje nie tylko szlaków komunikacyjnych, ale też ośrodków naukowych i badawczych.

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do współpracy międzynarodowej na poziomie samorządowym. Jak powiedział dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej obecna współpraca między krajami jego regionu jest rozproszona i nieskoordynowana.

- Dziś najczęściej mamy do czynienia z punktowymi projektami, które nie są spójne. Występują w nich różne województwa, różne instytucje, które są oczywiście ważne, ale nadszedł czas, żeby Strategia Karpacka była takim dokumentem, który skoordynuje te działania – powiedział dla PAP-u marszałek Władysław Ortyl.

Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu odbyło już po raz drugi. Organizuje je Lwowska Rada Obwodowa oraz Związek Euroregion Karpaty - Ukraina. W tej edycji podczas dyskusji panelowych poruszano tematy z zakresu infrastruktury i turystyki Karpat, finansowania projektów regionalnych, współpracy transgranicznej, rozwoju małego i średniego biznesu, możliwości samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego oraz rozwoju alternatywnych źródeł energii.

 

TOMASZ LEYKO
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego