logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

Dynamiczny i inwestycyjny - tak marszałek Władysław Ortyl określa przyszłoroczny budżet Podkarpacia, który właśnie został zatwierdzony. Radni województwa podjęli tę decyzję wieczorem  29 grudnia. Najważniejszym elementem grudniowej sesji była właśnie debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017. Po debacie radni większością głosów przyjęli stworzony przez zarząd województwa plan wydatków i dochodów wraz z wprowadzonymi przez zarząd autopoprawkami.  

Jestem zadowolony z przyjęcia budżetu. Przygotowanie budżetu, przeprowadzenie go przez komisje, przez sejmik to zawsze jest wyzwanie, natomiast większym wyzwaniem jest zrealizowanie tego budżetu, jego wdrożenie. Dziś na się może wydawać, że to był kłopot opracować przeprocedować, ale na pewno większym wyzwaniem jest wdrożenie i to już jest przed nami. Od 1 stycznia zaczynamy go wdrażać, zaczynamy tez poszukiwać nowych źródeł dla naszych projektów. Chce jednoznacznie zagwarantować, że te środki wzrosną. Przed nami kolejny projekt drogowy do RPO WP, kolejne projekty do PO Polska Wschodnia, projekt związane z programem Polska-Białoruś-Ukraina. Tak, że te fundusze i dochody będą rosły  – mówił tuż po przyjęciu budżetu marszałek Władysław Ortyl.  Mamy w budżecie zakup taboru kolejowego i elektrycznego i spalinowego, to będą duże przetargi. Wielkim wyzwaniem będą inwestycje drogowe, między innymi obwodnica Strzyżowa, duży projekt w Mielcu - przeprawa przez Wisłokę i inne projekty drogowe. To inwestycyjny i dynamiczny budżet, a przed nami wiele pracy, aby go zrealizować – podkreśla marszałek.  

 

Dochody województwa mają w 2017 roku wynieść 1 mld 258 mln złotych. Wydatki przewidziane na 2017 rok zostały zapisane w wysokości 1 mld 319 mln złotych. Z tego na inwestycje zostanie przeznaczonych 733 mln złotych czyli 56 procent budżetu.   

Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030  przeznaczono w budżecie na 2017 rok kwotę 678,6 mln zł. Ważniejsze z tych inwestycji to:

- realizacja 30 inwestycji drogowych na kwotę 351,2 mln zł,

- realizacja 10 inwestycji melioracyjnych na kwotę 66,3 mln zł,

- realizacja i utrzymanie projektów informatycznych na kwotę 105,8 mln zł,

- zakup i modernizacja pojazdów szynowych – 135,7 mln zł,

- dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP – 9,7 mln zł.

Wśród tych inwestycji do realizacji w 2017 roku są:

  • Zakup taboru kolejowego na kwotę 183,5 mln zł , w tym 2017r. na kwotę – 126,5 mln zł,
  • Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) na kwotę 149 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 100,3 mln zł,
  • Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988) na kwotę 145 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 14,2 mln zł,
  • Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej na kwotę 86,8 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 33,6 mln zł,
  • Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca na kwotę 82,4 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 17 mln zł,
  • Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka na kwotę 80 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 33 mln zł,
  • Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk Wisłoka na kwotę 52,6 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 25,8 mln zł,
  • Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski Wisłoka na kwotę 50 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 20 mln zł,
  • Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Wisłoka na kwotę 42 mln zł, w tym 2017r. na kwotę 16 mln zł,
  • Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na kwotę 40 mln zł, w tym 2017 r. na kwotę 18 mln zł.

 

Z kolei na inwestycje jednoroczne w budżecie przewidziano kwotę 54,7 mln zł. Ważniejsze z nich to:

-rezerwa celowa na

- zakup akcji i udziałów Uzdrowisk: Rymanów SA i Horyniec Sp. z o.o. – 8,6 mln zł,

- rozbudowa dróg wojewódzkich, skrzyżowań, przebudowa mostów, budowa ronda, budowa chodników i zatok, regulacji stanów prawnych gruntów oraz zakup i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu – 11 mln zł,

- zadania z zakresu ochrony zdrowia – 6,2 mln zł,

- dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 4,2 mln zł.

Zanim jednak radni zdecydowali o budżecie regionu, odbyło się uroczyste wręczenie odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” prof. dr hab. n. med. Stanisławowi Wosiowi – wybitnemu polskiemu kardiochirurgowi, jednej z najbardziej zasłużonych postaci w historii polskiej  kardiochirurgii, twórcy kardiochirurgii na Podkarpaciu. Laudację na cześć profesora wygłosił marszałek Władysław Ortyl, a o dokonaniach profesora mówił także jego uczeń prof. dr hab. Kazimierz Widenka, szef kliniki kardiochirurgii w Rzeszowie.

Profesor Stanisław Woś pochodzi z Jagiełły. Pracował i kształcił się w klinikach kardiochirurgii w Słowenii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W 1976 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych, w 1986 roku tytuł Doktora Habilitowanego a 10 lat później 1996 tytuł Profesora Nauk Medycznych. Od 1990 roku na stałe związany był z II Kliniką Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którą tworzył od podstaw. Jest członkiem i członkiem honorowym wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Profesor był promotorem 17 rozpraw doktorskich asystentów kliniki oraz opiekunem czterech rozpraw habilitacyjnych, a także trzech wniosków o przyznanie tytułu profesora. Jest autorem i współautorem 166 doniesień na zjazdach krajowych i 95 na zjazdach zagranicznych, autorem i redaktorem 2 podręczników i 9 rozdziałów w wydawnictwach książkowych oraz 126 prac oryginalnych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych. Był głównym badaczem i koordynatorem w wielu międzynarodowych programach naukowych. Jego działalność naukowa była wielokrotnie nagradzana przez Ministra Zdrowia RP oraz międzynarodowe towarzystwa naukowe. W latach 2001-2011 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiochirurgii, w latach 2003-2011 był członkiem Rady Programowej POLKARD. W swojej karierze zawodowej wykonał tysiące najbardziej skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych i jest autorem pierwszej w Polsce małoinwazyjnej operacji pomostowania tętnicy wieńcowej bez użycia krążenia pozaustrojowego z mini dostępu MIDCAB ( marzec 1996 r. ).Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom pedagogicznym wykształcił kardiochirurgów, którzy obecnie pełnią funkcje kierowników i zastępców klinik kardiochirurgii w Katowicach, Bielsku Białej, Wrocławiu, Warszawie, Wielkiej Brytanii oraz Rzeszowie. W sposób szczególny przyczynił się do powstania i uruchomienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie, Kliniki Kardiochirurgii.


Profesor Stanisław Woś, jako Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii był bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na powstanie oddziału kardiochirurgii na Podkarpaciu. Nowopowstały oddział wsparł również kadrowo, delegując swoich asystentów do pracy w Klinice Kardiochirurgii w Rzeszowie oraz organizując wielomiesięczne kształcenia dla lekarzy i pielęgniarek. W październiku 2006 roku wykonał pierwszą w regionie operację kardiochirurgiczną pomostowania aortalno-wieńcowego. Dzięki decyzji prof. Wosia na Podkarpaciu wykonano prawie 10 tysięcy operacji kardiochirurgicznych, w tym najbardziej zaawansowanych technologicznie i medycznie operacji mini-inwazyjnych i operacji aorty, a Klinika Kardiochirurgii w Rzeszowie stała się jednym z wiodących ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce.

Jestem wzruszony. To dla mnie wielki honor, zaszczyt i duma, że mogę otrzymać to wyróżnienie,  zwłaszcza, że pochodzę z Podkarpackiego. Bardzo za nie dziękuję, życząc, aby Rzeszów i Podkarpacie dobrze się rozwijały – powiedział po otrzymaniu odznaki honorowej prof. Stanisław Woś.  

Dziękując za wyróżnienie profesor mówił o tradycjach swej rodziny, o swych przodkach – duchownych i żołnierzach, wychowaniu patriotycznym. Wspominał swych szkolnych profesorów, atmosferę szkoły i  wychowania, wskazując no to, co przyczyniło się do faktu, że zawsze wysoko stawiał sobie w życiu poprzeczkę i nie bał się marzeń oraz dążenia do ich spełniania.  

Na ostatniej w 2016 roku sesji radni województwa wyrazili także zgodę na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś 2014-2020 oraz zajmowali się kwestiami programów ochrony powietrza w Rzeszowie i regionie.   

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 1337 gości oraz 0 użytkowników.