151214Zrzesza ponad 200 członków, którzy zatrudniają niemal 20 tysięcy pracowników, pomaga firmom, dba o rozwój gospodarczy regionu – Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie obchodziła swój jubileusz 25-lecia funkcjonowania. Na uroczystość, która odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej, zjawiło się kilkuset gości, reprezentantów władz, samorządów, instytucji i członków Izby. Wśród nich był również marszałek Władysław Ortyl.

Korzenie i tradycje Izby sięgają jeszcze czasów galicyjskich i okresu międzywojennego. Jej współczesna historia wiąże się natomiast z przemianami ustrojowymi i uchwaleniem ustawy o samorządzie gospodarczym w 1990 roku.

Od tamtego czasu rozwijająca się Izba Przemysłowa-Handlowa w Rzeszowie służy nie tylko swoim członkom, ale jest w stałej współpracy z firmami i przedsiębiorcami. Za sprawą swoich szkoleń, porad i innych szeroko zakrojonych działań stara się poszerzać gospodarczy potencjał regionu i dbać o interesy podkarpackich firm.

Oprócz tego Izba Przemysłowa-Handlowa w Rzeszowie przyznaje i wręcza certyfikaty „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” i tytuły „Lider Województwa Podkarpackiego”, które cieszą się dużym prestiżem w środowisku.

Sama uroczystość rozpoczęła się właśnie od zaprezentowania rysu historycznego organizacji. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nowego sztandaru Izby, który na ręce jej prezesa Mieczysława Łagowskiego, przekazali Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Został on następnie poświęcony przez JE Ks. Biskupa Jana Wątrobę.

W swoim przemówieniu marszałek Ortyl przypomniał genezę rzeszowskiej Izby, którą należy wiązać z inicjatywą miejscowej „Solidarności”. Wskazał również ogrom pozytywów jakie wynikają z jej działalności, która na kilku odcinkach jest zbieżna z zadaniami realizowanymi przez Samorządów Województwa. Tak jest z szerokim wsparciem dla podkarpackich przedsiębiorców, choćby przez środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Wyraził również pełne uznanie dla władz i członków Izby Przemysłowo-Handlowej, której funkcjonowanie jest wyrazem społecznej troski i obywatelskiego zaangażowania na rzecz spraw publicznych. Tym samym, wręczając srebrny herb Województwa Podkarpackiego, życzył wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.

Dopełnieniem uroczystości było wręczenie zasłużonym dla polskiej gospodarki specjalnych honorowych odznak, ministerialnych listów gratulacyjnych czy wyróżnień ze strony Krajowej Izby Gospodarczej. Całość zakończył program artystyczny.

Mateusz Werner

Kancelaria Zarządu

Fot. Adam Cyło