logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

W każdym zawodzie warunkiem jego profesjonalnego wykonywania jest systematyczne pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Szczególnie ważnym okazuje się to w przypadku profesji, które za cel stawiają sobie ochronę zdrowia i życia człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat szkół wyższych przygotowujących do zawodu lekarza i pielęgniarki oraz warunkami kształcenia w ramach staży podyplomowych w województwie podkarpackim.

Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne kończący edukację w obranej dziedzinie medycyny, zobowiązani są do odbycia stażu podyplomowego, który w przypadku lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych trwa 12 miesięcy, natomiast lekarzy medycyny trwa 13 miesięcy.

Celem stażu jest przede wszystkim uzyskanie pełnego prawa do wykonywania zawodu. Z jednej strony umożliwia on pogłębianie wiedzy teoretycznej, z drugiej zaś praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do kolejnych grup potencjalnych stażystów, ich staż obejmuje:

lekarza - w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej oraz szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Staż lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych obejmuje również szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, medycyny ratunkowej obejmuje również dwudniowy z kurs w zakresie medycyny ratunkowej;

lekarza dentysty - w dziedzinie stomatologii, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Staż lekarza dentysty w ramach stażu w dziedzinie stomatologii obejmuje również szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej - kurs z zakresu ratownictwa medycznego;

pielęgniarki - świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;

położnej - świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocję zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.


Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych wpisanych na listy marszałka województwa podkarpackiego:

1. Podmioty uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego czytaj więcej>>

2. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza czytaj więcej>>

3. Podmioty uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego czytaj więcej>>

4. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty czytaj więcej>>

5. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Powyższe listy ustala marszałek województwa w porozumieniu z:

  • Okręgową Izbą Lekarską w Rzeszowie i w Krakowie - na tych listach znajdują się podmioty lecznicze, uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów;
  • Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Krośnie, jak też z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku - na tych listach jest wykaz podmiotów, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych.
Załączniki:
Pobierz plik (lista Nr4.docx)Lista Nr421 kB
Pobierz plik (lista Nr1.docx)Lista Nr 121 kB
Pobierz plik (lista Nr2.docx)Lista Nr222 kB
Pobierz plik (Lista Nr3.docx)Lista Nr322 kB

Statystyka

Odwiedza nas 194 gości oraz 0 użytkowników.