logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

W każdym zawodzie warunkiem jego profesjonalnego wykonywania jest systematyczne pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Szczególnie ważnym okazuje się to w przypadku profesji, które za cel stawiają sobie ochronę zdrowia i życia człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat szkół wyższych przygotowujących do zawodu lekarza i pielęgniarki oraz warunkami kształcenia w ramach staży podyplomowych w województwie podkarpackim.

Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne kończący edukację w obranej dziedzinie medycyny, zobowiązani są do odbycia stażu podyplomowego, który w przypadku lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych trwa 12 miesięcy, natomiast lekarzy medycyny trwa 13 miesięcy.

Celem stażu jest przede wszystkim uzyskanie pełnego prawa do wykonywania zawodu. Z jednej strony umożliwia on pogłębianie wiedzy teoretycznej, z drugiej zaś praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do kolejnych grup potencjalnych stażystów, ich staż obejmuje:

lekarza - w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej oraz szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Staż lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych obejmuje również szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, medycyny ratunkowej obejmuje również dwudniowy z kurs w zakresie medycyny ratunkowej;

lekarza dentysty - w dziedzinie stomatologii, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Staż lekarza dentysty w ramach stażu w dziedzinie stomatologii obejmuje również szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej - kurs z zakresu ratownictwa medycznego;

pielęgniarki - świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;

położnej - świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocję zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.


Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych wpisanych na listy marszałka województwa podkarpackiego:

1. Podmioty uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego czytaj więcej>>

2. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza czytaj więcej>>

3. Podmioty uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego czytaj więcej>>

4. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty czytaj więcej>>

5. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Powyższe listy ustala marszałek województwa w porozumieniu z:

  • Okręgową Izbą Lekarską w Rzeszowie i w Krakowie - na tych listach znajdują się podmioty lecznicze, uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów;
  • Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Krośnie, jak też z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku - na tych listach jest wykaz podmiotów, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych.

Statystyka

Odwiedza nas 469 gości oraz 0 użytkowników.