logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Newsletter Przedstawicielstwa
w Brukseli

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

„Eskapada na książęcym szlaku” oraz „Szlak Kultury Wołoskiej” to kolejne przedsięwzięcia na rzecz dziedzictwa kulturowego pogranicza Polski i Słowacji. Dziś w obecności m.in. członka zarządu województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka zostały podpisane umowy o dofinansowaniu tych zadań na łączną kwotę blisko 3 mln euro.

170704 konsulVasily Kurlovich, konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem. Rozmowy dotyczyły podjęcia ewentualnej współpracy Podkarpacia z obwodami białoruskimi. Konsulowi w wizycie towarzyszył zastępca Siergiej Botwicz.

170630 ukrainaTrzecie spotkanie Grupy Zadaniowej KR poświęcono kwestiom postępującej decentralizacji na Ukrainie oraz próbie określenia efektów Programu Wsparcia Komisji Europejskiej U-LEAD. W spotkaniu wziął udział Markku Markkula – przewodniczący Komitetu Regionów oraz marszałek Władysław Ortyl.

170630 v4Uroczystym przekazaniem Węgrom prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, Polska kończy roczny okres przewodniczenia w V4. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński symbolicznie powierzył przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi Dzwon Parlamentarnej Prezydencji Wyszehradzkiej. W uroczystościach wzięli udział samorządowcy z Podkarpacia, m.in. marszałek Władysław Ortyl oraz prezydent Przemyśla Robert Choma.

Jak dobrze realizować wspólne projekty transgraniczne finansowane ze środków unijnych? To główny temat odbywającego się w Rzeszowie Forum, w którym biorą udział przedstawiciele z Polski i Słowacji. Podczas dwóch dni, 5-6 czerwca, uczestnicy  będą mieć nie tylko okazję na rozmowy, ale także na pozyskanie partnerów.