logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

INTERREG PODKARPACKIE PROMOCJA

170524 160 tunelJednym z działań projektu jest stworzenie tematycznego muralu w łupkowskim tunelu kolejowym. Mural przedstawiał będzie sylwetki karpackich zwierząt na tle górskiego lasu. Jego integralną częścią będą napisy Karpaty Wschodnie i Karpaty Zachodnie w polskim i słowackim języku.

170524 szkolenieKoordynatorzy projektu wzięli udział w szkoleniu na temat rozliczania mikroprojektów realizowanych w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Euroregion Karpacki.

170524 spotkanieSpotkanie odbyło się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Świdniku (Słowacja), która jest partnerem Województwa Podkarpackiego, realizującego projekt jako partner wiodący. W spotkaniu wzięli udział Gabriela Bilaninova i Miron Mikita – przedstawiciele ARR Świdnik oraz Kinga Aleksandrowicz-Kostępska i Janusz Górnicki z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.