logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 2/2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

strategia-wojewodzwa-banner160W ramach prac nad aktualizacją Strategii dokonano wyboru eksperta zewnętrznego, któremu zlecone zostało zadanie Świadczenie usług eksperckich i doradczych w procesie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Wyłonionym ekspertem został pan dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, współpracy transgranicznej i samorządu terytorialnego.
strategia-wojewodzwa-banner160W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Województwo Podkarpackie powierzyło w trybie realizacji zamówienia publicznego wykonanie badania pn. „Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej”.