logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Polityki publiczneZapraszamy do udziału w projekcie "Polityki publiczne europejskiej jakości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z POWER. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników instytucji odpowiedzialnych za kreowanie lub wdrażanie politykpublicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administarcji z ngo, wsparcia przedsiebiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych 5 dniowych wyjazdów zagranicznych.

KMPRW imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16, które odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 222/4506/16 z dnia 11 października 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2017. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konferencja eLearningHistoria życia każdego człowieka to historia jego podróży edukacyjnych. Od dzieciństwa, poprzez szkołę, karierę zawodową i dalej, określa nas to, czego uczymy się od naszych rodziców, mentorów, nauczycieli i kolegów. Te podróże edukacyjne definiują zarówno nasze wzajemne ludzkie relacje, jak i stosowane przez nas technologie, a w dzisiejszym - uzależnionym od technologii świecie, eLearning staje się gorącym tematem poruszanym przez władze, szkoły, instytucje i przedsiębiorstwa. Zarząd Województwa Podkarpackiego pracuje nad promowaniem kształcenia ustawicznego.

Możemy więcejAkademia Rozwoju Filantropii w Polsce, przy współpracy z lokalnym partnerem - Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu (Ośrodkiem Działaj Lokalnie) - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie