logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

Marszałek Władysław Ortyl przewodził obradom Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To pierwsze spotkanie w tym roku, a zdominowane było przez tematy dotyczące spraw społeczno-gospodarczych. Zapadły też decyzje w sprawie przyjęcia regulaminu WRDS.
 
Obrady pełnego składu rady, 24 lutego 2016 roku, poprzedziło szkolenie Pawła Galca, Mediatora z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczyło m.in. prawnego funkcjonowania Rady.
 
Ważnym elementem obrad był punkt dotyczący pisma Andrzej Kaczmarka, Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Sandomierskiej NSZZ Solidarność. Apelował on o „podjęcie pilnych działań dla zmiany prawa pracy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców”. Szczególnie ważne było uregulowanie przepisów i wyrównanie szans na zatrudnienie takich osób na lokalnych rynkach pracy.
 
Apel o pomoc osobom polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy, to kolejny punkt, który trafił pod obrady podkarpackiej WRDS. Apel ten, to jednocześnie stanowisko  przewodniczącego WRDS z województwa kujawsko-pomorskiego. Tamtejszy przewodniczący - Leszek Walczak - prosi samorządowców i przedsiębiorców o wsparcie w znalezieniu pracy dla 177 osób, które w ubiegłym roku, z powodu konfliktu zbrojnego, Rząd RP ewakuował z terytorium Ukrainy.
 
Z inicjatywy Artura Rozmusa, wiceprzewodniczącego WRDS, członkowie Rady pochylili się także nad sprawą dotyczącą procedury rozliczenia podatku od towarów i usług zwanego TAX FREE. Głos w tej sprawie zabrali zaproszeni goście - Jadwiga Zeznowicz, p.o. Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, Maria Kłeczek, Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz Jacek Cichy, p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.
 
Projekt ustawy o podatu od sprzedaży detalicznej, to kolejna kwestia, którą poruszyła Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Rozmowy dotyczyły wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie o co wnosił Krzysztof Tokarz prosząc o wsparcie na rzecz zmiany zapisów w rządowym projekcie wyżej wymienionej ustawy.
 
U. Kubaszek/S.Kieszkowski
Fot. Michał Mielniczuk

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania