logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Na podstawie uchwały Nr 303/6098/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2017 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Potrzeba zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 w zakresie proponowanym w projekcie uchwały wynika z dokonanej w 2017 roku aktyalizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz opracowania nowego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie