logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Logo ROPSRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych, jednostek samorządowych pomocy społecznej, organizacji pozarzadowych oraz wszystkich zainteresowanych na Podkarpackie Forum Polityki Społecznej, które odbędzie się 14 kwietnia (czwartek) w godz. 9.00 - 13.00 w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Forum poświęcone będzie współpracy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś. Proprytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.4 - Poprawa dostepu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku.

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie