logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

Informujemy, że 18 grudnia br., upływa termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje znajduja się pod adresem http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/4270-nabor-kandydatow-na-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-w-radzie-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-podkarpackiego

Aktualności ngo.pl - podkarpackie