logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

EKOSKOPZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie "EKOSKOP" serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. " Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach - woj. podkarpackie".Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO.

Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowane strony.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Aktualności ngo.pl - podkarpackie