logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

ROPSMarszałek Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 r. Nr.127 poz. 721 z póżn. zm.), mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów w terminie do 24 grudnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatami mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji, przedstawiciele wojewody oraz jednostek samorządu terytorialnego działaljacych na terenie Województwa Podkarpackiego.
Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko kandydata
  2. Adres do korespondencji
  3. Opis przebiegu pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie