logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Kolejna inwestycja w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”.
W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umowy na realizację kontraktu w ramach zamówienia finansowanego ze środków Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia”.

Firmą, która realizowała będzie to zamówienie jest Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość brutto umowy to 61 490 576,15 PLN. Termin realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Podpisania umowy dokonali wspólnie przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy: Stanisław Nowak, Prezes Zarządu Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., Konrad Rabiej, wiceprezes Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., Christian Schrödl, członek zarządu Max Bögl Polska Sp. z o.o. oraz Falk Rohmberger, prokurent Spółki Max Bögl Polska Sp. z o.o.

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi: zaprojektowanie drogi kołowania – równoległej o długości równej długości drogi startowej ok. 3200 mb i szerokości drogi 23 m z poboczami 2x10,5m wraz z infrastrukturą techniczną tj. oświetleniem nawigacyjnym, niezbędną kanalizacją techniczną oraz odwodnieniem projektowanej drogi do projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, zaprojektowane będą dwa łączniki szybkiego zjazdu z drogi startowej, 3 prostopadłe łączniki drogi kołowania z drogą startową (w tym jeden do modernizacji, poprzez dostosowanie do parametrów równoległej drogi kołowania oraz dostosowanie wymiarów do pozostałych łączników i wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na beton cementowy), oraz łącznik drogi kołowania z Płytą Postojową Samolotów na całej szerokości po stronie zachodniej.

Hej Rzeszów