logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Marszałek województwa Władysław Ortyl przedstawił plany inwestycyjne na lata 2014-2020.

W latach 2014-2020 na inwestycje drogowe i kolejowe na zostać przeznaczone 5 mld zł. W tym 2,6 mld zł na na drogi i 2,4 mld na koleje. Pieniądze będą pochodzić z

Marszałek za najważniejsze uznaje poprowadzenie drogi ekspresowej S19 na południe, jeśli nie do granicy ze Słowacją w Barwinku, to „przynajmniej do Babicy”, obwodnice wieleu miast, zjazdy z autostrady.

- Wśród zaproponowanych inwestycji najwięcej jest obwodnic – mówi marszałek Władysław Ortyl. - One są ważne dla rozwoju miast i dla rozładowania ruchu w centrach.

Bogdan Romaniuk, członek zarządu województwa odpowiedzialny za nadzór na drogami dodaje, że taka strategia skutkować będzie znacznie mniejszym kilometrażem wykonanych dróg – około 150 km.

- Obwodnice dłużej się buduje niż prowadzi remont istniejących dróg – przypomina Władysław Ortyl.

Wśród inwestycji jest 21 rekomendowanych odcinków dróg wojewódzkich (remont, przebudowa, budowa) oraz dwa zadania rezerwowe. Ich łączna wartość to 829 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 705 mln zł. Są też dwie drogi przygraniczne DW 885 Przemyśl – Malhowice (program PL-BY-UA) – 40 mln zł oraz DW 897 Tylawa – Komańcza (program PL-SK) – 31 mln zł

Najważniejsze inwestycje na drogach wojewódzkich proponowane do realizacji przez samorząd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1. Rozbudowa drogi woj. nr 835 na odcinku od miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” 13 km 15 mln zł

2. Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi woj. nr 886 3,7 km 85 mln zł (po przetargu 70)

3. Rozbudowa drogi woj. nr 835 od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga 13 km 30 mln zł

4. Rozbudowa odcinka drogi woj. nr 984 21,4 km 35 mln zł

5. Rozbudowa drogi woj. nr 988 na odcinku od końca obwodnicy Czudca do początku obwodnicy Strzyżowa 7,5 km 15 mln zł

6. Rozbudowa drogi woj. nr 988 - Budowa obwodnicy Strzyżowa 6,00 km 160 mln zł

7. Rozbudowa drogi woj. nr 875 m.in. budowa obwodnicy Kolbuszowej i Werynii oraz budowa północnej obwodnicy Sokołowa Młp. 32 km 160 mln zł

8. Rozbudowa odcinka drogi woj. nr 984 - Budowa nowego odcinka drogi woj. nr 984 do drogi 
woj. nr 985 wraz z budową mostu na Wisłoce 15 km 80 mln zł

9. Rozbudowa drogi woj. nr 835 - Budowa obwodnicy Dynowa 3,6 km 40 mln zł

10. Rozbudowa drogi woj. nr 881 wraz z budową mostu na Wisłoku i Mikośce 10,5 km 20 mln zł

Inwestycje rekomendowane do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego (POIiŚ)

Samorząd Województwa proponuje podział planowanej inwestycji na drodze ekspresowej S19 Rzeszów – granica państwa na trzy etapy:

Etap I Rzeszów Południe (Kielanówka)–węzeł Babica,

Etap II Węzeł Babica–Krosno (Miejsce Piastowe),

Etap III Krosno (Miejsce Piastowe)–Barwinek.

 

Inwestycje rekomendowane do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego (POIiŚ)

Aby wzmocnić swoją argumentację za realizacją etapu I, samorząd województwa podkarpackiego zgłosił w ramach Kontraktu Terytorialnego Dla Województwa Podkarpackiego do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dwie inwestycje komplementarne do etapu I S19 na południe od Rzeszowa:

Rozbudowa i budowa DW NR 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku Babica – Zaborów + obwodnica Czudca

Budowa obwodnicy Południowej Rzeszowa – Etap I S19 - Rzeszów Południe (Kielanówka) – DK 19 (ul. Podkarpacka)

 

Inwestycje rekomendowane do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego (POIiŚ) Łaczniki do węzłów autostradowych

1. A4 - Dębica Wschód (z DW Nr 985 do DK4) 7 km, 100 mln zł

2. A4 - Sędziszów Małopolski (z DP Nr 1225R do DK4) 4,4 km 60 mln zł

3. A4 - Przeworsk (z DW Nr 835 do DK4) 2,1 km 20 mln zł

4. A4 - Rzeszów Północ (w ciągu DK 9 – gr. Rzeszowa – węzeł A4 Rudna Mała - DW Nr 869) 4 km 100 mln zł

5. A4 - Dębica Zachód (z DP Nr 2509R do DK4) 3,2 km 53 mln zł

Łącznie 333 mln zł

Inwestycje rekomendowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

1. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I S19 Rzeszów Południe (Kielanówka) – DK 19 (ul. Podkarpacka)** 3,3 km 144,5 mln zł

2. Rozbudowa DW Nr 878 Rzeszów – Tyczyn** 4,7 km 65 mln zł

3. Rozbudowa DW Nr 869 (droga lotniskowa) Etap I, II, III 6,5 km 45 mln zł

4. Rozbudowa i budowa DW Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku Babica – Zaborów + obwodnica Czudca, 8 km 70 mln zł

5. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (dk4). Etap II i III* 4.2 km 110 mln zł

6. Przebudowa drogi (była DK19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW Nr 869 (droga lotniskowa) 4,5 km 7,5 mln zł

7. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa* 2 km 33 mln zł

* Zadanie Urzędu Miasta Rzeszowa

** Zadania wspólne Urzędu Marszałkowskiego i UM Rzeszowa

Pozostałe na tej liście to zadania Urzędu Marszałkowskiego

Inwestycje w infrastrukturze kolejowej proponowane do realizacji w latach 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny)

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-106 na odcinku Boguchwała – Czudec (dokończenie robót) 40 mln zł, 11 km

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz (dokończenie robót) 152 mln zł, 50 km

3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 odcinek Padew Narodowa – Mielec – Dębica, 140 mln zł, 48 km

4. Modernizacja dworca PKP Rzeszów (Intermodalne Centrum Przesiadkowe), 175 mln zł

5. Rewitalizacja kolei dojazdowej „Przeworsk Wąskotorowy Dynów”, 20 mln zł, 46 km

6. Rozbudowa terminala LHS w Woli Baranowskiej (przy szerokim torze), 73 mln zł

7. Zakup pojazdów szynowych 65,4 mln zł

Razem 665,4 mln zł, 155 km

Rezerwa RPO WP

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-108 na odcinku Jasło – granica województwa (dokończenie) 45 mln zł, 15 km

2. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze -Szebnie ewentualnie rewitalizacja linii l-618 100/10 mln zł 10/4 km

3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-107 Zagórz – Łupków 150 mln zł

Razem 295 mln zł, 25 km

Inwestycje w infrastrukturze kolejowej proponowane do realizacji w latach 2014-2020 (Program Operacyjny Polska Wschodnia)

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-25 na odcinku granica województwa – Ocice – Padew Narodowa, 90 mln zł, 32,7 km

2. Rewitalizacja linii nr l-78 Sandomierz – Grębów, 12 mln zł, 9 km

3. Rewitalizacja linii kolejowej nr l-74 Stalowa Wola – Sobów, 100 mln zł, 24,4 km

4. Modernizacja linii kolejowej nr l-68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – granica województwa podkarpackiego i lubelskiego, 120 mln zł, 27,5 km

Razem 322 mln zł, 93,6 km

Inwestycje w infrastrukturze kolejowej proponowane do realizacji w latach 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

1. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii) 450 mln zł

2. Modernizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (modernizacja stacji Rzeszów), 450 mln zł

3. Rzeszowska Kolejka Miejska 220 mln zł

Razem 1,120 mld zł

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/8824/5-miliardow-zlotych-na-inwestycje-drogowe-i-kolejowe-na-podkarpaciu