logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

hej rzeszowW piątek Marszałek Władysław Ortyl podpisał umowy dotyczące Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej i Podkarpackiego Systemu E-Administracji Publicznej.

Marszałek Władysław Ortyl wraz z członkiem zarządu Lucjanem Kuźniarem podpisał w piątek dwie ważne dla samorządu oraz dla mieszkańców regionu umowy. Pierwsza z nich dotyczy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, a druga Podkarpackiego Systemu E-Administracji Publicznej. I choć podpisy zostały złożone w piątek trzynastego  o godzinie trzynastej, marszałek jest spokojny o oba projekty.
- Trzynastego w piątek…  my się tego nie boimy. Chcę powiedzieć, że umowy dzisiaj podpisane dotyczące PSIM-u i PSeAP-u są skierowane do obywatela, który musi coś załatwić w urzędzie i do tego który jest pacjentem. To ważny moment, te projekty mają taką cechę, że znacząco się różnią, albo wyprzedzają działania podejmowane w innych województwach i stąd jest to ważna sprawa dla nas, jako dla samorządu, że te obowiązki, które mamy w ten sposób możemy poprzez te projekty  wypełnić – mówił marszałek Władysław Ortyl tuż po podpisaniu obu umów.
"PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ"
wykonawca Asseco Poland S.A. - wartość umowy to 59.373.914,38 zł.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 8 Szpitalami Wojewódzkimi. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje modernizacją infrastruktury sieciowe w 8 szpitalach wojewódzkich, dostawę sprzętu serwerowego, komputerowego oraz urządzeń do diagnostyki i radiologii, wdrożenie oprogramowania w tych szpitalach (zarówno administracyjnego,  jak i medycznego). Ponadto, Wykonawca utworzy Regionalne Centrum Informacji Medycznej (będzie zlokalizowane w budynku PCEN przy ul. Niedzielskiego 2) - wyposaży to centrum w sprzęt oraz uruchomi 6 kompleksowych e-usług dla obywateli: e-informacja (zestaw informacji o danych jednostkach, możliwość sprawdzania dostępności poszczególnych specjalistów w danych jednostkach, zajętość terminów, itp.), e-Rejestracja (możliwość rejestracji obywatela przez Internet do konkretnego specjalisty, możliwość zmiany terminu bądź jego anulowanie itp.), Elektroniczny Rekord Pacjenta (rejestr danych o konkretnym pacjencie, chorobach, leczeniach itp.), Rejestr Danych Ratunkowych (aktualna informacja zarówno o danym pacjencie - np. ofiarze wypadku, ale również o dostępności w danych szpitalach np. dostępność łóżek bądź lekarzy), Elektroniczna Platforma Nadzoru (możliwość bezpośredniego nadzoru przez organy prowadzące daną placówkę, dostęp natychmiastowy do raportów finansowych, medycznych, majątkowych itp. ), Elektroniczna Platforma Współpracy (możliwość wymiany informacji pomiędzy szpitalami np. konsultacji medycznych w trybie rzeczywistym, zlecanie badań pomiędzy szpitalami wg stopnia dostępności, itp.). Taki zakres e-usług jest unikatowy w skali całego kraju - dotychczas żadne województwo nie wdrożyło tak szerokiego zakresu w obszarze e-zdrowia.
"PSeAP - PODKARPACKI SYSTEM E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
wykonawca Atos IT Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wartość umowy 92.570.966,18 zł.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze 159 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa (łącznie jest 160 z województwem). Zakres zadań Wykonawcy obejmuje dostawę urządzeń sieciowych, dostawę serwerów (158 szt.), komputerów (6806 komputerów), urządzenia wielofunkcyjne, uruchomienie i uruchomienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędach jst (6939 licencji stanowiskowych) oraz uruchomienie 420 e-usług dla obywateli - od chwili wdrożenia większość spraw w urzędzie będzie można zrealizować, a przynajmniej uruchomić sprawę (przesłać wniosek do urzędu elektronicznie) za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wielokrotnego chodzenia do Urzędu. Jest to największy projekt (zakresem i ilością partnerów) realizowanych w Polsce przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dzięki tym projektom Województwo Podkarpackie -co przyznaje coraz więcej instytucji i firm – ma szanse stać się liderem wśród województw w zakresie wdrażanych nowoczesnych rozwiązań dla mieszkańców - obywateli. Uzupełnieniem (dopełnieniem) tego będzie budowana sieć szerokopasmowa.

 

http://hej.rzeszow.pl/umowy_z_wykonawcami_psim_i_pseap_podpisane,artykul17428.html