logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

esanokZaszczepienie w młodych ludziach kultury dbania o środowisko, którego człowiek jest elementem oraz zaprezentowanie otaczającej nas przyrody i promocja miejsca, w którym przyszło nam żyć. To główne cele powstania w dzielnicy Zasław, w gminie Zagórz, Centrum Edukacji Ekologicznej.

Zrealizowany projekt składa się z dwóch elementów. Budynku, zaadaptowanej dawnej świetlicy wiejskiej na cele edukacyjne oraz Ogrodu Karpackiego, mającego charakter edukacyjno – rekreacyjny.

Pomysłodawcy liczą, że z obiektu będą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla Zasław, ale całej gminy Zagórz. Koszt zaadoptowania budynku oraz przygotowania Ogrodu Karpackiego wyniósł 340 tys. zł. 85 % kwoty gmina Zagórz pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w ramach działania Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

 

http://esanok.pl/2013/byla-wiejska-swietlica-jest-centrum-edukacji-i-ogrod-karpacki-film-mp002.html