logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

gospodarka podkarpackaPODKARPACKIE, BRUKSELA.  Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Ministerstwo Kultury i Instytut Adama Mickiewicza zorganizowały 26 listopada w Brukseli konferencję "Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy". Podkarpacie reprezentował marszałek Mirosław Karapyta.

 Uczestnicy brukselskiej konferencji zastanawiali się, w jaki sposób zbliżyć – poprzez programy wymiany kulturalnej – do Unii Europejskiej wschodnich sąsiadów. W czasie dyskusji zabierali głos przedstawiciele polskich przygranicznych regionów, reprezentanci różnych instytucji kulturalnych z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Marszałek Karapyta przypomniał, że do dziś Europa jest kontynentem gęsto poprzecinanym przez granice państw. Granice, które przez wieki były źródłem napięcia, lęku, zagrożenia i podziałów. Ale przez granice przenikały także nowe idee, prądy umysłowe i artystyczne. Marszałek przypomniał, że „40% terytorium Europy to regiony przygraniczne. 30% obywateli Europy zamieszkuje takie tereny. I mimo pół wieku funkcjonowania struktur europejskich i postępów procesu integracji, który oznacza dziś także zniesienie granic wewnętrznych – granice istnieją ciągle w świadomości ludzi, w różnicach prawnych, organizacyjnych i kulturowych po dwu stronach linii granicznych. Szczególną rolę do spełnienia w Europie mają takie regionyjak Podkarpacie, które graniczą zarówno z krajem należącym do strefy Schengen – jak Słowacja oraz z krajem nie należącym do UE – jak Ukraina. Mamy więc w zakresie praktykowania relacji transgranicznych w różnych obszarach bogate i różnorodne doświadczenia, które mogą być interesujące dla naszych europejskich partnerów".

Przypomniał także, że współpraca polsko-ukraińska rozwija się także poprzez realizacje wspólnych projektów w dziedzinie kultury, takich jak rewitalizacja siedmiu drewnianych cerkiewek po obu stronach granicy, które mają szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

Na zaproszenie marszałka Karapyty w konferencji brał udział tak Mychajło Kostium, szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

ac