logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

via200725 lipca ruszy nabór wniosków finansowanych z Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 - 2013. Dopłaty będą przyznawane w ramach dwóch działań: „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" oraz „Działania wodno-środowiskowe". Pomoc finansową będzie można uzyskać np. na zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji przetworów rybnych, na wyposażenie zakładów w urządzenia do przechowywania ryb i ich przetworów, czy też na zakup technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przez pierwsze 14 dni naboru (do 7 sierpnia) wnioski mogą składać jedynie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Po tym terminie – także inne podmioty. Jeśli chodzi o „Działania wodno-środowiskowe”, na pomoc finansową mogą liczyć tylko te inwestycje, które związane są z ochroną zasobów genetycznych ryb oraz te, które wspierają wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik stosowanych w chowie i hodowli ryb. Nabór wniosków finansowanych z Programu Operacyjnego RYBY potrwa do 23 sierpnia. Szczegółowe informacje na  ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl