logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

pr rz b40 nowych spółdziedzielni socjalnych powstanie na Podkarpaciu. Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął właśnie konkurs na tworzenie nowych tego typu przedsiębiorstw. Na dofinansowanie ich działalności przeznaczył 30 mln. złotych.

Obecnie w naszym województwie działają 33 spółdzielnie socjalne. Zdaniem Konrada Fijołka, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na rynku cięgle jest miejsce na nowe, ponieważ jesteśmy województwem o najniższym wskaźniku przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców.
Osoby, które zakładają spółdzielnię socjalną mogą liczyć na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Można otrzymać do 20 tys. zł na osobę oraz po 1200 zł. na pracownika na opłacenie kosztów związanych z prowadzeniem firmy przez pierwsze miesiące działalności.
Spółdzielnia socjalna może zatrudniać minimum 5 pracowników i są to zazwyczaj osoby wykluczone społecznie; np. opuszczające więzienia, chore psychicznie czy bezdomne.