logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Są już pierwsze, wstępne ustalenia, co do budowy sieci szerokopasmowej we wschodniej części kraju. Decyzje zapadły ma wtorkowym (25X) spotkaniu marszałków województw Polski Wschodniej, które to odbyło się w Rzeszowie. Jego uczestnicy skupili się na dwóch kluczowych elementach: na modelu, w jakim będzie realizowany projekt oraz na kwestii współpracy między województwami – czy będą budować razem, czy osobno.

Co do wyboru modelu, zainteresowane regiony, wzorem Podkarpacia, postawią najprawdopodobniej na model DBO. Oznacza to, że w przetargu zostanie wyłoniony jeden wykonawca na projektowanie, budowę i operowanie siecią. „Warto skorzystać z analiz, które już przeprowadziło Podkarpackie” – podkreślał Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Wspólna realizacja projektu budowy sieci szerokopasmowej, której światłowody liczą 10 tys. km długości, daje regionom Polski Wschodniej wiele korzyści – przekonywali marszałkowie. „To przede wszystkim znaczne oszczędności związane z realizacji projektu – z jednej strony samorządy ograniczą wydatki związane z zarządzaniem 5 projektami, organizacją przetargów, promocją projektu; z drugiej strony – wydatki związane z kosztami budowy sieci” – wyliczał marszałek podkarpacki Mirosław Karapyta. „Wspólna realizacja tak dużego projektu, jakim jest sieć szerokopasmowa, to też kształtowanie wizerunku Polski Wschodniej w Komisji Europejskiej. To zadanie może pokazać, jak jesteśmy sprawni” – mówił. Wg statystyk Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem rozpowszechniania szerokopasmowego dostępu do Internetu.