logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 2/2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” i Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” otrzymały 4 mln euro dofinansowania. Pieniądze te pochodzą  z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach w Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dziś w tej sprawie odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna w Rudzie Różanieckiej.

Wsparcie pozwoli na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy, a także na realizację inwestycji i projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju.

Rozwój rybołówstwa jest dla samorządu województwa bardzo ważny i cieszymy się, że te pieniądze zostaną wykorzystane na ten cel, ale warto także podkreślić, że dofinansowanie pozwoli także na rozwój turystyki na tych terenach, na zwiększenie atrakcyjności tych obszarów  – powiedział podczas spotkania marszałek Władysław Ortyl.

Umowy na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Lokalnymi Grupami Rybackimi zostały podpisane w maju 2016 roku. Obie grupy: „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” i Rybacka Lokalna Grupa „Roztocze” otrzymały po 2 mln euro czyli łącznie ok. 16 mln złotych. Realizacja strategii przewidziana jest na lata 2016-2023. Przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich obecni w Rudzie Różanieckiej mówili już o planach, na co chcą spożytkować te pieniądze.

Chcielibyśmy, aby to wsparcie zostało wykorzystane na rozwój rybołówstwa i stworzenie nowych miejsc pracy, a także na zagospodarowanie starorzeczy dla celów hodowlanych i turystycznych – mówił Leszek Surdy z LGR Puszczy Sandomierskiej.

Chcemy pójść w kierunku rozwoju turystyki, wykorzystać ten potencjał, który ma Roztocze, wypromować nasz region i to co dała nam natura – mówił Mirosław Zaborniak z RLGD „Roztocze”.

Tereny objęte planowanym wsparciem to:

W obszarze działania „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” są gminy z terenu województwa podkarpackiego: Kolbuszowa, Dzikowiec, Bojanów, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem oraz Zaklików. Gminy należące do LGR z terenu województwa lubelskiego to: Modliborzyce, Janów Lubelski i Potok Wielki.

Z kolei Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” obejmuje swym zasięgiem takie gminy jak: z terenu województwa podkarpackiego: Medyka, Stubno, Radymno, Laszki, Wiązownica, Stary Dzików, Lubaczów, Cieszanów oraz Narol oraz  z województwa lubelskiego: Adamów, Bełżec, Krasnobród, Lubycza Królewska i Tomaszów Lubelski.

Jakie działania będą realizowane?

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” – to główny cel, który stoi przed Lokalnymi Grupami Rybackimi, które otrzymały dofinansowanie. Decydując o wyborze beneficjentów LGR muszą wybierać przedsięwzięcia realizujące następujące cele:

  1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  2. Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich;
  3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu;
  4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
  5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

Z wartości podpisanych umów co najmniej 50 % środków finansowych przeznaczone będzie na działania bezpośrednio związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

Po unijne pieniądze będą mogły się starać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w zależności od rodzaju działań.

Marszałek podkreślał, że cieszy go bardzo to, iż udało się zwiększyć pulę pieniędzy na LGR z 3 do 4 mln euro.

Kiedy ogłosiliśmy w listopadzie 2015 roku konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego w ramach PO „Rybactwo i Morze” limit dostępnych środków wynosił 3 mln euro i pozwalał na realizację tylko jednej strategii w woj. podkarpackim. Na konkurs wpłynęły dwa wnioski, które złożyły dwie Lokalne Grupy Rybackie. Oba wnioski były równie dobre. Dlatego zarząd województwa podkarpackiego podjął działania umożliwiające wybór obu strategii - mówił marszałek Władysław Ortyl.

Dzięki staraniom udało się zdobyć dodatkowe 750 tys. euro z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi, a 250 tys. euro przeznaczył na ten cel Marszałek Województwa Lubelskiego w ramach przydzielonych dla woj. lubelskiego środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W spotkaniu wzięli także udział Janusz Wrona, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Maria Fajger, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przedstawiciel z województwa lubelskiego.

Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 1028 gości oraz 0 użytkowników.