logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

160219 jarosławOd kilku lat Jarosław prowadzi w niechlubnych statystykach pod względem zanieczyszczenia powietrza na Podkarpaciu. Fakt ten doprowadził do spotkania władz województwa z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych, na którym wspólnie zastanawiano się jak skutecznie przeciwdziałać temu problemowi. Udział w spotkaniu wzięli m.in.: członek zarządu województwa podkarpackiego Maria Kurowska, starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch, burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu jarosławskiego oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych z urzędu marszałkowskiego.

Należy podkreślić, że na terenie Miasta Jarosławia od kilku lat występują największe w województwie przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5. To efekt spalania niskiej jakości paliw w urządzeniach grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz złej jakości samych urządzeń grzewczych – podkreślali zgodnie uczestnicy spotkania.

W trakcie spotkania przestawiono informację na temat stanu jakości powietrza na terenie gmin powiatu jarosławskiego w kontekście jakości powietrza w Europie, Polsce i województwie. Jednocześnie zwrócono uwagę na malejący w skali kraju udział w emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych oraz istotną, ze względu na emisję do powietrza zanieczyszczeń, niską efektywność energetyczną w gospodarce komunalnej.

Szczególne zainteresowanie obecnych wzbudziły możliwości realizacji działań redukujących emisję zanieczyszczeń, które mogą być współfinansowane w ramach trzech osi RPO, gdzie łącznie na ten cel przewidziano w obecnej perspektywie finansowej około 1 mld zł.

Województwo podkarpackie jako jedno z nielicznych w kraju, ma możliwość wsparcia poza termomodernizacją, budową sieci ciepłowniczych i energetyką odnawialną, działań, których końcowym beneficjentem będą mieszkańcy regionu. Działania te polegać będą na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

 

 

Andrzej Kulig

dyr. departamentu Ochrony Środowiska UMWP

Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

 

Statystyka

Odwiedza nas 1294 gości oraz 0 użytkowników.