logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

150414 - black HAWKMinisterstwo Obrony Narodowej upubliczniło termin ogłoszenia decyzji, który z oferentów w przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Wojska Polskiego zostanie zaproszony do ostatniej fazy przetargowej. W związku z tym oraz w nawiązaniu do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada, zwracamy się do wszystkich organów władz państwowych uczestniczących lub mających wpływ na proces wyboru nowego śmigłowca wielozadaniowego, o przeanalizowanie i wzięcie pod uwagę wszystkich aspektów, szczególnie wpływu decyzji MON na rozwój i przyszłość branży lotniczej - dumy Podkarpacia.

Od ponad 75 lat przemysł lotniczy i obronny jest kluczowym sektorem gospodarki Województwa Podkarpackiego. Daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy mieszkańców regionu, od Mielca i Stalowej Woli, przez Rzeszów, aż po Krosno. Klaster Dolina Lotnicza skupia dziś prawie 130 firm i instytucji naukowych, które stanowią koło zamachowe gospodarki naszego województwa i Polski południowo-wschodniej. W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, „Lotnictwo i Kosmonautyka” wskazana jest jako inteligentna specjalizacja, co wpływa na ukierunkowanie działań samorządu związanych ze wsparciem przedsiębiorstw tego sektora w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Wspomniany rozwój związany jest z prywatyzacją Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu. Od 2007 roku są spółką zależną Sikorsky Aircraft Corporation. Od tego czasu, inwestycje w firmie szacuje się na ponad 150 milionów dolarów. Utworzonych zostało ponad 800 miejsc pracy, dzięki czemu w PZL pracuje dziś ponad 2000 osób. Zbudowano łańcuch lokalnych kooperantów, co także wydatnie poprawiło sytuację na rynku pracy.

PZL wniósł również wiele w rozwój sektora edukacji technicznej na Podkarpaciu, zarówno dla pracowników, studentów jak i najmłodszych. Dzięki inwestycjom i wprowadzanym najnowszym technologiom, PZL współtworzy wizerunek Podkarpacia jako ważnego ośrodka innowacji w Polsce i w Europie. PZL jest również mecenasem kultury i sponsorem sportu, wspiera szereg inicjatyw prospołecznych.

W ocenie Zarządu Województwa Podkarpackiego wartość dodana wynikająca z zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności jest w przypadku Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu zdecydowanie najwyższa spośród rywalizujących przedsiębiorstw i powinna mieć wpływ na całościową ocenę przedstawionej oferty.

Nasz niepokój budzi bardzo ograniczone i opóźnione dopuszczenie obserwatora społecznego do prac komisji przetargowej.

9 kwietnia na wspólnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego i Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Obronnego dwóch oferentów PZL Mielec i PZL Świdnik zaprezentowało swoje oferty pod kątem ich pozytywnego wpływu na rozwój gospodarczy regionów. Trzeci z oferentów, AirBus Helicopters nie wziął udziału w posiedzeniu. Warto podkreślić, że funkcjonujące już w Polsce firmy: PZL Mielec i PZL Świdnik wraz z kooperantami są w stanie wyprodukować w krótkim czasie, śmigłowce zamawiane przez Wojsko Polskie. Firmy te zrzeszone są w większości w klastrze Dolina Lotnicza, którego założenia i funkcjonowanie są bardzo podobne do utworzonego przed wojną Centralnego Okręgu Przemysłowego. Możliwość produkcji śmigłowców dla polskiej armii, pozwoli na zwiększenie zatrudnienia w polskich firmach o blisko 50 procent.      

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża nadzieję, że wszystkie organy władzy państwowej uczestniczące lub mające wpływ na proces wyboru nowego śmigłowca wielozadaniowego, wezmą pod uwagę przytoczone powyżej argumenty. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju i dla przyszłości polskiej branży lotniczej.

Decyzja nie uwzględniająca dorobku przemysłu lotniczego Podkarpacia może mieć negatywny wpływ na jego przyszłość, rozwój programów innowacyjnych i utrzymanie miejsc pracy. Apelujemy o uszanowanie zarówno doświadczeń 75 lat, jak i perspektyw rozwojowych branży lotniczej na Podkarpaciu.

Statystyka

Odwiedza nas 886 gości oraz 0 użytkowników.